Öppna data

Tjänster och exempel

Nedan följer ett fåtal exempel på hur tjänsterna som är tillgängliga går att använda. På sidan http://dataportalen.stockholm.se kan du se en lista över alla tjänster och hur API:t för de olika tjänsterna ser ut. Alla APIer här bygger på standarden för OData och stödjer GET och POST för att hämta data i XML och JSON format.

För att kunna använda sig av tjänsterna så måsta du först skaffa dig en API-nyckel. Det kan du göra här.

Exempel

Hämtar alla Arbetslösa:
http://data.stockholm.se/set/Befolkning/Arbetslosa?apikey={API-nyckel}

Hämtar alla Arbetslösa där det finns färre är 40 personer i en viss åldersgrupp:
http://data.stockholm.se/set/Befolkning/Arbetslosa?$filter=ANTAL lt 40&apikey={API-nyckel}

Hämtar alla Arbetslösa där det finns färre är 40 personer i en viss åldersgrupp i distriktet Älvsjö:
http://data.stockholm.se/set/Befolkning/Arbetslosa?$filter=OMRADE eq 'SDO21' and ANTAL lt 40&apikey={API-nyckel}

Hämtar alla Arbetslösa i JSON format:
http://data.stockholm.se/set/Befolkning/Arbetslosa?apikey={API-nyckel}&$format=JSON