Öppna data

Data och filer

Här kan man se ett urval av det data som är tillgängligt utan att först begära en API nyckel.

Välj vilken tjänst du vill lista:

År PDFAvsnittBokmärke PDFName Pdf Statistiksökord
1904 Allmän hälsovård ststat_haelsa Ladda ner hälsovård,miljö
1904 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1904 Befolkning, sundhet, dödlighet ststat_befolkning Ladda ner befolkning,döda,folkmängd,födda,fruktsamhet,ohälsotal,flyttningar,hälsovård,areal,fritid
1904 Beskattning ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,offentliga finanser
1904 Brännvinsförsäljning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1904 Domstolarnas och polisens verksamhet, eldsvådor, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1904 Fattigsjukvård ststat_sjukvard Ladda ner social omsorg,hälsovård,sjukvård,döda
1904 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1904 Finanser, fondförvaltning ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,ekonomi
1904 Gatuläggning, trumbyggnad, avloppsledningar ststat_gator Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,ekonomi,miljö
1904 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1904 Handel, näringar, byggnadsverksamhet m m ststat_handel Ladda ner handel,byggnadsverksamhet,bostäder,befolkning,hushållens ekonomi,kommunikation,transporter,sjöfart,ekonomi,näringsverksamhet,arbetsmarknad,klimat
1904 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1904 Lyshållning, gasverket, elektricitetsverket ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1904 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1904 Skolundervisning, museer, bibliotek, arkiv ststat_undervisning Ladda ner skola, kultur
1904 Sparbanker, pantlåneinrättningar ststat_banker Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi
1904 Stadens hus-, hamn- och vattenbyggnader ststat_stadenshus Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,gator,areal,miljö
1904 Stadens indelningar ststat_indelning Ladda ner församlingar,stadens indelning,areal
1904 Vattenledning ststat_vattenledning Ladda ner byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1904 Väderlek och temperatur ststat_klimat Ladda ner klimat
1905 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1905 Befolkningsstatistik ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1905 Brännvinsförsäljning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1905 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter
1905 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1905 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1905 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi
1905 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1905 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi
1905 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1905 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1905 Hygieniska och sanitära förhållanden ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,födda,fritid,ekonomi,miljö
1905 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1905 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1905 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1905 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1905 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1905 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1905 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1905 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,gator,areal,miljö
1905 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1905 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola
1906 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1906 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1906 Brännvinsförsäljning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1906 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter
1906 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1906 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1906 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi
1906 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1906 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi
1906 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1906 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1906 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,födda,fritid,ekonomi,miljö
1906 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1906 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1906 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1906 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1906 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1906 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1906 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1906 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,gator,areal,miljö
1906 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1906 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola
1907 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1907 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1907 Brännvinsförsäljning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1907 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter
1907 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1907 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1907 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi
1907 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1907 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi
1907 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1907 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1907 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,födda,fritid,ekonomi,miljö
1907 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1907 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1907 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1907 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1907 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1907 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1907 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1907 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,gator,areal,miljö
1907 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1907 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1907 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola
1908 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1908 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1908 Brännvinsförsäljning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1908 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter
1908 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1908 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1908 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser
1908 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1908 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi,församlingar
1908 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1908 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1908 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,födda,fritid,ekonomi,miljö
1908 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1908 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1908 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1908 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1908 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1908 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1908 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1908 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,gator,areal,miljö
1908 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1908 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1908 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola
1909 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1909 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1909 Brännvinsförsäljning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1909 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter
1909 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1909 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1909 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser
1909 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1909 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi,församlingar
1909 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1909 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1909 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,födda,fritid,ekonomi,miljö
1909 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1909 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1909 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1909 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1909 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1909 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1909 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1909 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1909 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1909 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1909 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1909 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1909 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola
1910-1912 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1910-1912 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1910-1912 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter
1910-1912 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1910-1912 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1910-1912 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser
1910-1912 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1910-1912 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1910-1912 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi,församlingar
1910-1912 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1910-1912 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1910-1912 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,social omsorg,döda,fritid,ekonomi,miljö
1910-1912 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1910-1912 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1910-1912 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1910-1912 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1910-1912 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1910-1912 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1910-1912 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1910-1912 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1910-1912 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1910-1912 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1910-1912 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1910-1912 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1910-1912 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1910-1912 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,ekonomi
1910-1912 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1913 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1913 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1913 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter
1913 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1913 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1913 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser
1913 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1913 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1913 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi,församlingar
1913 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1913 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1913 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,social omsorg,döda,fritid,ekonomi,miljö
1913 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1913 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1913 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1913 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1913 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1913 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1913 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1913 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1913 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1913 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1913 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1913 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1913 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,ekonomi
1913 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1914 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1914 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1914 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter,jämförelser
1914 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1914 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1914 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,jämförelser
1914 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1914 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1914 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi,församlingar
1914 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1914 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1914 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1914 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1914 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1914 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1914 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1914 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1914 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1914 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1914 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1914 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1914 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1914 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1914 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1914 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,ekonomi
1914 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1915 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1915 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1915 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter,jämförelser
1915 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1915 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1915 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1915 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1915 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1915 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi,församlingar
1915 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1915 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1915 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1915 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1915 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1915 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1915 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1915 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1915 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1915 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1915 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1915 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1915 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1915 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1915 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,ekonomi
1915 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1916 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1916 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,ohälsotal,utrikes födda,flyttningar
1916 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,ekonomi,transporter,jämförelser
1916 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1916 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1916 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring,jämförelser
1916 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1916 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1916 Finanser ststat_finans Ladda ner offentliga finanser,skatter,ekonomi,församlingar
1916 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi
1916 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1916 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1916 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1916 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1916 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1916 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1916 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1916 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1916 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1916 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1916 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1916 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1916 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1916 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1916 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,ekonomi
1916 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1917 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1917 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar
1917 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,jämförelser
1917 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,barnomsorg,förvaltning
1917 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1917 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring,jämförelser
1917 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1917 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1917 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1917 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1917 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1917 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1917 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1917 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1917 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1917 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1917 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1917 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal
1917 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1917 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1917 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1917 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1917 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1917 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1917 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,ekonomi
1917 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1918 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1918 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar
1918 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,jämförelser
1918 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,social omsorg,handel,förvaltning
1918 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1918 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring,jämförelser
1918 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1918 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1918 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1918 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1918 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1918 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1918 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1918 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1918 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1918 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1918 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1918 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal
1918 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1918 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1918 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1918 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1918 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1918 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1918 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1918 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1919 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1919 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar
1919 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,jämförelser
1919 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,social omsorg,handel,förvaltning
1919 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1919 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring,jämförelser
1919 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1919 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1919 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1919 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1919 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1919 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1919 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1919 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1919 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1919 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1919 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1919 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal
1919 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1919 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1919 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1919 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1919 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta
1919 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1919 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1920 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1920 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar
1920 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1920 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,bostäder,barnomsorg,handel,förvaltning,social omsorg
1920 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1920 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1920 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1920 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1920 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1920 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1920 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1920 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1920 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1920 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1920 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1920 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1920 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1920 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal
1920 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1920 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1920 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1920 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1920 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1920 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1921 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1921 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar
1921 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1921 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning,social omsorg
1921 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1921 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1921 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1921 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1921 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1921 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1921 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1921 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1921 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1921 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1921 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1921 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1921 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1921 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1921 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1921 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1921 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1921 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1921 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1921 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1921 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1922 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1922 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar
1922 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1922 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning,social omsorg
1922 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1922 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1922 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1922 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1922 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1922 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1922 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1922 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1922 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1922 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1922 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1922 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1922 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1922 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1922 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1922 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1922 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1922 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1922 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1922 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1922 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1923 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1923 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,inkomster,flyttningar
1923 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1923 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning,social omsorg
1923 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1923 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1923 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1923 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1923 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1923 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1923 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1923 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1923 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1923 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1923 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1923 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1923 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1923 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1923 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1923 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1923 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1923 Stadens byggnadsarbeten ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,ekonomi,stadsplan,gator,areal,miljö
1923 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1923 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1923 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1924 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1924 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,inkomster,flyttningar
1924 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1924 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning,social omsorg
1924 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1924 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1924 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1924 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1924 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1924 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1924 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1924 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1924 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1924 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1924 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1924 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1924 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1924 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1924 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1924 Register 1908-1920 ststat_stortregister Ladda ner register
1924 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1924 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1924 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1924 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal,karta
1924 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1924 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1925 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1925 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar
1925 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1925 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning
1925 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1925 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1925 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1925 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1925 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1925 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1925 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1925 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1925 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1925 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1925 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1925 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1925 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1925 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1925 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1925 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1925 Register 1921-1925 ststat_stortregister Ladda ner register
1925 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1925 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1925 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1925 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal
1925 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1925 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1926 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1926 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,inkomster,utrikes födda,flyttningar,jämförelser
1926 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1926 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning
1926 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1926 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1926 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1926 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1926 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1926 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1926 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1926 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1926 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1926 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1926 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1926 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1926 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1926 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1926 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1926 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1926 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1926 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1926 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1926 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal
1926 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1926 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1927 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1927 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar,jämförelser
1927 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1927 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning
1927 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1927 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1927 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1927 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1927 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1927 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1927 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1927 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1927 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1927 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1927 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1927 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1927 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1927 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1927 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1927 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1927 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1927 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1927 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1927 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal
1927 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1927 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1928 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1928 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar,jämförelser
1928 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1928 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning
1928 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1928 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1928 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1928 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1928 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1928 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1928 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1928 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi,miljö
1928 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1928 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1928 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1928 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1928 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1928 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1928 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1928 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1928 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1928 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1928 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1928 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal
1928 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1928 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1929 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1929 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,ohälsotal,fruktsamhet,utrikes födda,flyttningar,jämförelser
1929 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1929 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning
1929 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1929 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1929 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1929 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1929 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1929 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1929 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1929 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1929 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1929 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1929 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1929 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1929 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1929 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1929 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad
1929 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1929 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1929 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1929 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1929 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1929 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1930 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1930 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,utrikes födda,förvärvsarbetande,ohälsotal,jämförelser
1930 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1930 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,fritid,förvaltning
1930 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1930 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1930 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1930 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1930 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1930 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1930 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1930 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1930 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1930 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1930 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1930 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1930 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1930 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1930 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal
1930 Register 1926-1930 ststat_stortregister Ladda ner register
1930 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1930 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,befolkning,inkomster,offentliga finanser
1930 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1930 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1930 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1930 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1930 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1931 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1931 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,utrikes födda,förvärvsarbetande,ohälsotal,jämförelser
1931 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1931 Diverse ststat_diverse Ladda ner inkomster,ekonomi,barnomsorg,förvaltning
1931 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1931 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1931 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1931 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1931 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,skatter,församlingar
1931 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1931 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1931 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1931 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1931 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1931 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1931 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1931 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1931 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1931 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal
1931 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1931 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1931 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,inkomster,offentliga finanser
1931 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1931 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1931 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1931 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1931 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1932 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1932 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,förvärvsarbetande,ohälsotal
1932 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1932 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,barnomsorg,förvaltning
1932 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1932 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1932 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1932 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,ekonomi
1932 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1932 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1932 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner byggnadsverksamhet,gator,fastigheter,stadsplan,ekonomi,areal
1932 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1932 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1932 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1932 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1932 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1932 Kommunikationer och samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1932 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1932 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1932 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal,inkomster
1932 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1932 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1932 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,inkomster,offentliga finanser,fritid
1932 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1932 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1932 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1932 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1932 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1933 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1933 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,förvärvsarbetande,ohälsotal
1933 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1933 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1933 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1933 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1933 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1933 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1933 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1933 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1933 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1933 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1933 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1933 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1933 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1933 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1933 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1933 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal,inkomster
1933 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1933 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1933 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1933 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,inkomster,offentliga finanser,fritid
1933 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1933 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1933 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1933 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1933 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1934 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1934 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,inkomster,förvärvsarbetande,stadsdelar
1934 Byggnadsverksamhet, bostäder, eldsvådor ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1934 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1934 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1934 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1934 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1934 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1934 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1934 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1934 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1934 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1934 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1934 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1934 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1934 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1934 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1934 Nordiska huvudstäderna ststat_norden Ladda ner befolkning,bostäder,folkmängd,döda,födda,flyttningar,jämförelser,norden
1934 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal,inkomster
1934 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1934 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1934 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1934 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,inkomster,offentliga finanser,fritid
1934 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1934 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1934 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1934 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1934 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1935 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1935 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,inkomster,förvärvsarbetande,stadsdelar
1935 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1935 Diverse ststat_diverse Ladda ner ekonomi,förvaltning
1935 Domstolar, polis, fångväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1935 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1935 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1935 Fattigvård ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1935 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1935 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1935 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1935 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1935 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1935 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1935 Klimatiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1935 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1935 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1935 Nordiska huvudstäderna ststat_norden Ladda ner befolkning,bostäder,folkmängd,döda,födda,flyttningar,jämförelser,norden,jämförelser,allmänna val,energi,kommunikation
1935 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,arbetsmarknad,areal,inkomster
1935 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1935 Register 1934-1935 ststat_stortregister Ladda ner register
1935 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1935 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1935 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,inkomster,offentliga finanser,fritid
1935 Stadens gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1935 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1935 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1935 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1935 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1936 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1936 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1936 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,inkomster,förvärvsarbetande,stadsdelar
1936 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1936 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1936 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1936 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1936 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1936 Gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1936 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1936 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1936 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1936 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1936 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1936 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1936 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1936 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1936 Näringar, fabriker, hantverk, handel, sjöfart ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,areal
1936 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1936 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1936 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1936 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1936 Sammanträden och expeditioner ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1936 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,gator,energi,kommunikation,jämförelser
1936 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1936 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1936 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1936 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1936 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1936 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1937 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1937 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1937 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,inkomster,förvärvsarbetande,stadsdelar
1937 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter
1937 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1937 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1937 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1937 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1937 Gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1937 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1937 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1937 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1937 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1937 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1937 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1937 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1937 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1937 Näringar, fabriker, hantverk, handel, sjöfart ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,areal
1937 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1937 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1937 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1937 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1937 Sammanträden och expeditioner ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1937 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,gator,energi,kommunikation,jämförelser
1937 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1937 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1937 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1937 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1937 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1937 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1938 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1938 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1938 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,inkomster,förvärvsarbetande,stadsdelar
1938 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1938 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1938 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1938 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1938 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1938 Gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1938 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1938 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1938 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1938 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1938 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1938 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1938 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1938 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1938 Näringar, fabriker, hantverk, handel, sjöfart ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,areal
1938 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1938 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1938 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1938 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1938 Sammanträden och expeditioner ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1938 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,gator,energi,kommunikation,jämförelser
1938 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1938 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1938 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1938 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1938 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1938 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1939 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1939 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1939 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,inkomster,förvärvsarbetande,stadsdelar
1939 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1939 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1939 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1939 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1939 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1939 Gatuarbeten ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1939 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1939 Hälsovård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1939 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1939 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1939 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1939 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1939 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1939 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1939 Näringar, fabriker, hantverk, handel, sjöfart ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,handel,sjöfart,transporter,areal
1939 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1939 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1939 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1939 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1939 Sammanträden och expeditioner ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1939 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,offentliga finanser,priser,näringsverksamhet,jämförelser
1939 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,befolkning,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1939 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,församlingar,stadens indelning,areal
1939 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner areal,folkmängd,befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,skatter,arbetsställen,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1939 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1939 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1939 Utskänkning ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1940 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1940 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1940 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,inkomster,ohälsotal,förvärvsarbetande,stadsdelar
1940 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1940 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1940 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1940 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1940 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1940 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1940 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1940 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1940 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1940 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1940 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1940 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1940 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1940 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1940 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1940 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1940 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1940 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1940 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,offentliga finanser,priser,näringsverksamhet,jämförelser
1940 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1940 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1940 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1940 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1940 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1940 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1941 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1941 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1941 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,inkomster,ohälsotal,förvärvsarbetande,stadsdelar
1941 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1941 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1941 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1941 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1941 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1941 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1941 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1941 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1941 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1941 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1941 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1941 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1941 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1941 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1941 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1941 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1941 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1941 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1941 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,offentliga finanser,priser,näringsverksamhet,jämförelser
1941 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1941 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1941 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1941 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1941 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1941 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1942 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1942 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1942 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,förvärvsarbetande,stadsdelar
1942 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1942 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1942 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1942 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1942 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1942 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1942 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1942 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,ohälsotal,döda,fritid,ekonomi
1942 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1942 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1942 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1942 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1942 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1942 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1942 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1942 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1942 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1942 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1942 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,offentliga finanser,priser,näringsverksamhet,jämförelser
1942 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1942 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1942 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1942 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1942 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1942 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1943 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1943 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1943 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,förvärvsarbetande,stadsdelar
1943 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1943 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1943 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1943 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1943 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1943 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1943 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1943 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1943 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1943 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1943 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1943 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1943 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1943 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1943 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1943 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1943 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1943 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1943 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,offentliga finanser,priser,näringsverksamhet,jämförelser
1943 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1943 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1943 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1943 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1943 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1943 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1944 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1944 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1944 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,förvärvsarbetande,stadsdelar
1944 Byggnadsverksamhet, bostäder, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1944 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1944 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1944 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1944 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1944 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1944 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1944 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1944 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1944 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1944 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1944 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1944 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1944 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1944 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1944 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1944 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1944 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1944 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,offentliga finanser,priser,näringsverksamhet,jämförelser
1944 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1944 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1944 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1944 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1944 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1944 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1945 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1945 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1945 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,förvärvsarbetande,stadsdelar
1945 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1945 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1945 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1945 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1945 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1945 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1945 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1945 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1945 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1945 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1945 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1945 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1945 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1945 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1945 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1945 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1945 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1945 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1945 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,offentliga finanser,priser,näringsverksamhet,jämförelser
1945 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1945 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1945 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1945 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1945 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1945 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1946 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1946 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1946 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,förvärvsarbetande,stadsdelar
1946 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1946 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1946 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1946 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1946 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1946 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1946 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1946 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1946 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1946 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1946 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1946 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1946 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1946 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1946 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1946 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1946 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1946 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1946 Skandinaviska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,energi
1946 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1946 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1946 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1946 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1946 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1946 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1947 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1947 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1947 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,förvärvsarbetande,stadsdelar
1947 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1947 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1947 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1947 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1947 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1947 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1947 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1947 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1947 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1947 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1947 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1947 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1947 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1947 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,priser,gator,energi,skatter,offentliga finanser,näringsverksamhet,jämförelser
1947 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1947 Register 1936-1946 ststat_stortregister Ladda ner register
1947 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1947 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1947 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1947 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1947 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1947 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1947 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1947 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1947 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1947-1958-register Register 1947-1958 ststat_stortregister Ladda ner register
1948 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1948 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1948 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,stadsdelar
1948 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1948 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1948 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1948 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1948 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1948 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1948 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1948 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1948 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1948 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1948 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1948 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1948 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1948 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,priser,gator,energi,skatter,offentliga finanser,näringsverksamhet,jämförelser
1948 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1948 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1948 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1948 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1948 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1948 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1948 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1948 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1948 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1948 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1948 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1949 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1949 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1949 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,stadsdelar
1949 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1949 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1949 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1949 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1949 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1949 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1949 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1949 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1949 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1949 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1949 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1949 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1949 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1949 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,sjöfart,transporter,kommunikation,inkomster,priser,gator,energi,skatter,offentliga finanser,näringsverksamhet,jämförelser
1949 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet,areal
1949 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1949 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1949 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1949 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1949 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1949 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1949 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1949 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1949 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1949 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1950 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1950 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1950 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,stadsdelar
1950 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1950 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1950 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1950 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1950 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1950 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1950 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1950 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1950 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1950 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1950 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1950 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1950 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1950 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1950 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,inkomster,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,skatter,offentliga finanser,näringsverksamhet,jämförelser
1950 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet
1950 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1950 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1950 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1950 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1950 Sammanträden och expeditioner m.m. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1950 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1950 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1950 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1950 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1950 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,folkmängd,areal
1950 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1950 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1950 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1951 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1951 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1951 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,stadsdelar
1951 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1951 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1951 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1951 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1951 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1951 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1951 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1951 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1951 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1951 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1951 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1951 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1951 Ledamöter i nämnder o. dyl. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1951 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1951 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,priser,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,inkomster,skatter,offentliga finanser,näringsverksamhet,jämförelser
1951 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet
1951 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1951 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1951 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1951 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1951 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1951 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1951 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,folkmängd,areal
1951 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1951 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1951 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1952 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1952 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1952 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,stadsdelar
1952 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1952 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1952 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1952 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1952 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1952 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1952 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1952 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1952 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1952 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1952 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1952 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1952 Ledamöter i nämnder o. dyl. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1952 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1952 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,priser,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,inkomster,skatter,offentliga finanser,näringsverksamhet,jämförelser
1952 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet
1952 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1952 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1952 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1952 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1952 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1952 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetsställen,skatter,karta,jämförelser
1952 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,folkmängd,areal
1952 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1952 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1952 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1953 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1953 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1953 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,stadsdelar
1953 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1953 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1953 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1953 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1953 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1953 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1953 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1953 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1953 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1953 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1953 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1953 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1953 Ledamöter i nämnder o. dyl. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1953 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1953 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,priser,sjöfart,transporter,kommunikation,gator,energi,inkomster,skatter,offentliga finanser,näringsverksamhet,jämförelser
1953 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet
1953 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1953 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1953 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1953 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1953 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1953 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,förvärvsarbetande,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1953 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,folkmängd,areal
1953 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1953 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1953 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1954 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1954 Arbetsmarknaden ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,inkomster,hushållens ekonomi
1954 Befolkningsförhållanden ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar,ohälsotal,stadsdelar
1954 Bostäder, byggnadsverksamhet, brandväsen ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,transporter,näringsverksamhet
1954 Ekonomiska förhållanden ststat_ekonomi Ladda ner hushållens ekonomi,ekonomi,priser,socialförsäkring
1954 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1954 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1954 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,ekonomi,priser
1954 Gatuarbeten m.m. ststat_gator Ladda ner gator,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1954 Gaturegleringar ststat_stadsplan Ladda ner stadsplan,gator,fastigheter,areal,ekonomi
1954 Hälsovård m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,fritid,ohälsotal,ekonomi,barnomsorg
1954 Inkomstförhållanden ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1954 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1954 Klimatiska och hydrografiska förhållanden ststat_klimat Ladda ner klimat
1954 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1954 Ledamöter i nämnder o. dyl. ststat_forvaltning Ladda ner förvaltning
1954 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1954 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,priser,sjöfart,transporter,kommunikation,energi,skatter,offentliga finanser,näringsverksamhet,jämförelser
1954 Näringar, handel, sjöfart, fabriker, hantverk etc. ststat_naring Ladda ner sjöfart,transporter,handel,näringsverksamhet
1954 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1954 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1954 Samfärdsel ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1954 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1954 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar
1954 Stockholm med förorter ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,bostäder,förvärvsarbetande,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1954 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,folkmängd,areal
1954 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,äldreomsorg,arbetslösa,ekonomi
1954 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner utbildning,skola,barnomsorg,ekonomi
1954 Utskänkning m.m. ststat_systemet Ladda ner handel,social omsorg
1955 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1955 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1955 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,stadsdelar
1955 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1955 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1955 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1955 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1955 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1955 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1955 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1955 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1955 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1955 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1955 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1955 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1955 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1955 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1955 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,priser,transporter,kommunikation,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1955 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1955 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1955 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1955 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1955 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1955 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1955 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1955 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar,klimat
1955 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,jämförelser
1955 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1955 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1955 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning
1956 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1956 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1956 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,stadsdelar
1956 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1956 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1956 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1956 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1956 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1956 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1956 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1956 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1956 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1956 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1956 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1956 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1956 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1956 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1956 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,priser,transporter,kommunikation,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1956 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1956 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1956 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1956 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1956 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1956 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1956 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1956 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar,klimat
1956 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,jämförelser
1956 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1956 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1956 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning
1957 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1957 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1957 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1957 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1957 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1957 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1957 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1957 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1957 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1957 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1957 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1957 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1957 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1957 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1957 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1957 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1957 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1957 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,priser,transporter,kommunikation,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1957 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1957 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1957 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1957 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1957 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1957 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1957 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1957 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner folkmängd,stadens indelning,areal,församlingar,klimat
1957 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,jämförelser
1957 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1957 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1957 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning
1958 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1958 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1958 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1958 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1958 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1958 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1958 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1958 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1958 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1958 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1958 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1958 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1958 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1958 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1958 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1958 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1958 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1958 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,hushållens ekonomi,priser,transporter,kommunikation,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1958 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1958 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1958 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1958 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1958 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1958 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1958 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1958 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1958 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,jämförelser
1958 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1958 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1958 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning
1959 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1959 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1959 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1959 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1959 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1959 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1959 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1959 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1959 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1959 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1959 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1959 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1959 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1959 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1959 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1959 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1959 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1959 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,priser,transporter,kommunikation,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1959 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1959 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1959 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1959 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1959 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1959 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1959 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1959 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1959 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1959 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1959 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1959 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning
1960 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1960 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1960 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1960 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1960 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1960 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1960 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1960 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1960 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1960 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1960 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1960 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1960 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1960 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1960 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1960 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1960 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1960 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,transporter,kommunikation,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1960 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1960 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1960 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1960 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1960 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1960 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1960 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1960 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1960 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1960 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1960 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1960 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning
1961 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1961 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1961 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1961 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1961 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1961 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1961 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1961 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1961 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1961 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1961 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1961 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1961 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1961 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1961 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1961 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1961 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1961 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,priser,transporter,kommunikation,sjöfart,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1961 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1961 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1961 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1961 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1961 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1961 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1961 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1961 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1961 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1961 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1961 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1961 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning
1962 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1962 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1962 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1962 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1962 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1962 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1962 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1962 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1962 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1962 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1962 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1962 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1962 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1962 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1962 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1962 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1962 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1962 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,priser,transporter,kommunikation,sjöfart,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1962 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1962 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1962 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1962 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1962 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1962 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1962 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1962 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1962 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1962 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1962 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1962 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning
1963 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1963 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1963 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,utrikes födda,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1963 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1963 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1963 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1963 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1963 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1963 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1963 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1963 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1963 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1963 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1963 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1963 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1963 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1963 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1963 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,priser,transporter,kommunikation,sjöfart,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1963 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1963 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1963 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1963 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1963 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1963 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1963 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1963 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1963 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1963 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1963 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1963 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning,ekonomi
1964-1965 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1964-1965 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1964-1965 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,utrikes födda,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1964-1965 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1964-1965 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1964-1965 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1964-1965 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1964-1965 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1964-1965 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1964-1965 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1964-1965 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,befolkning,sjukvård,döda,ohälsotal
1964-1965 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1964-1965 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1964-1965 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1964-1965 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1964-1965 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1964-1965 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1964-1965 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,klimat,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,priser,transporter,kommunikation,sjöfart,energi,skatter,näringsverksamhet,offentliga finanser,jämförelser
1964-1965 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1964-1965 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1964-1965 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1964-1965 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1964-1965 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1964-1965 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1964-1965 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser,fritid
1964-1965 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1964-1965 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1964-1965 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1964-1965 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1964-1965 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning,ekonomi
1966 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1966 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1966 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,utrikes födda,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1966 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1966 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1966 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1966 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1966 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1966 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1966 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1966 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,sjukvård,döda,ohälsotal
1966 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1966 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1966 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1966 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1966 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1966 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1966 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,klimat,sjukvård,skola,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,priser,transporter,kommunikation,sjöfart,energi,skatter,näringsverksamhet,jämförelser
1966 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1966 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1966 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1966 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1966 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1966 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1966 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1966 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1966 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1966 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1966 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1966 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning,ekonomi
1967 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1967 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1967 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,utrikes födda,förvärvsarbetande,stadsdelar,församlingar
1967 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1967 Byggnadsverksamhet, bostadsförmedling, brandväsen ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder,transporter
1967 Fastigheter ststat_fastighet Ladda ner fastigheter,areal
1967 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1967 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1967 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1967 Gas-, elektricitets- och vattenledningsverken ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,priser
1967 Gator m.m. ststat_gator Ladda ner gator,stadsplan,fastigheter,areal,byggnadsverksamhet,miljö,ekonomi
1967 Hälso- och sjukvård ststat_halsa Ladda ner hälsovård,sjukvård,döda,ohälsotal
1967 Industri och kommunikationer ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande
1967 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1967 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1967 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1967 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1967 Museer, bibliotek, arkiv ststat_kultur Ladda ner kultur
1967 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,klimat,allmänna val,bostäder,byggnadsverksamhet,priser,transporter,kommunikation,sjöfart,jämförelser
1967 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1967 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1967 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1967 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1967 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1967 Sjöfart och handel ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,handel
1967 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1967 Stadens indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1967 Stockholmstraktens regionplaneområde ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1967 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,areal,folkmängd,skatter,karta,jämförelser
1967 Understödsverksamhet ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,arbetslösa,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1967 Undervisning ststat_undervisning Ladda ner skola,barnomsorg,utbildning,ekonomi
1968 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1968 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1968 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1968 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1968 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1968 Byggnadsverksamhet och bostadsförmedling ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1968 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1968 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1968 Hälso- och sjukvård samt dödsorsaker m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,sjukvård,döda,ohälsotal
1968 Industri och handel ststat_industri Ladda ner handel,näringsverksamhet,arbetsställen
1968 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1968 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1968 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1968 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1968 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,sjöfart,klimat,allmänna val,jämförelser,jämförelser
1968 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1968 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1968 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1968 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1968 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1968 Sjöfart och kommunikationer ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,kommunikation
1968 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1968 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1968 Stadens verk m.m. ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,byggnadsverksamhet,gator,stadsplan,transporter,priser
1968 Stockholmstraktens regionplaneområde m.m. ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,skatter,karta,jämförelser
1968 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,bostäder,skatter,näringsverksamhet,förvärvsarbetande,karta,jämförelser
1968 Undervisning och bildningsverksamhet ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,ekonomi
1969 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1969 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1969 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1969 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1969 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder
1969 Byggnadsverksamhet och bostadsförmedling ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1969 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1969 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1969 Hälso- och sjukvård samt dödsorsaker m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,sjukvård,döda,ohälsotal
1969 Industri och handel ststat_industri Ladda ner handel,näringsverksamhet,arbetsställen
1969 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1969 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1969 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1969 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1969 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,sjöfart,klimat,allmänna val,jämförelser,jämförelser
1969 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1969 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1969 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1969 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1969 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1969 Sjöfart och kommunikationer ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,kommunikation
1969 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1969 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1969 Stadens verk m.m. ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,byggnadsverksamhet,gator,stadsplan,transporter,priser
1969 Stockholmstraktens regionplaneområde m.m. ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,skatter,allmänna val,karta,jämförelser
1969 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,bostäder,skatter,förvärvsarbetande,karta,jämförelser
1969 Undervisning och bildningsverksamhet ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,ekonomi
1970 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1970 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1970 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1970 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1970 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder
1970 Byggnadsverksamhet och bostadsförmedling ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1970 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1970 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1970 Hälso- och sjukvård samt dödsorsaker m.m. ststat_halsa Ladda ner hälsovård,sjukvård,döda,ohälsotal
1970 Industri och handel ststat_industri Ladda ner handel,näringsverksamhet,arbetsställen
1970 Inkomst och förmögenhet ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,förvärvsarbetande
1970 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1970 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1970 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1970 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,sjöfart,klimat,allmänna val,jämförelser
1970 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1970 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1970 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1970 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1970 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1970 Sjöfart och kommunikationer ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,kommunikation
1970 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1970 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1970 Stadens verk m.m. ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,byggnadsverksamhet,gator,stadsplan,transporter,priser
1970 Stockholmstraktens regionplaneområde m.m. ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,näringsverksamhet,arbetslösa,skatter,allmänna val,karta,jämförelser
1970 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,bostäder,skatter,inkomster,karta,jämförelser
1970 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1970 Undervisning och bildningsverksamhet ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,ekonomi
1971 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1971 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,inkomster,hushållens ekonomi
1971 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1971 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1971 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1971 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1971 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1971 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1971 Hälso- och sjukvård m.m. ststat_halsa Ladda ner sjukvård,hälsovård,döda
1971 Industri och handel ststat_industri Ladda ner handel,näringsverksamhet,arbetsställen
1971 Inkomster ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1971 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1971 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1971 Kommunens verk m.m. ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1971 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1971 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,klimat,allmänna val,jämförelser
1971 Penning- och kreditväsen ststat_banker Ladda ner ekonomi
1971 Priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi
1971 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1971 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1971 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1971 Sjöfart och kommunikationer ststat_sjofart Ladda ner sjöfart,transporter,kommunikation
1971 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1971 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1971 Stockholmstraktens regionplaneområde m.m. ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,byggnadsverksamhet,arbetslösa,arbetsställen,allmänna val,skatter,näringsverksamhet,karta,jämförelser
1971 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande,bostäder,inkomster,areal,skatter,kommunikation,inkomster,karta,jämförelser
1971 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1971 Undervisning och bildningsverksamhet ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur
1972 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1972 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1972 Banker och priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1972 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1972 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1972 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1972 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1972 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1972 Handel, sjöfart, kommunikationer mm ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter,kommunikation
1972 Industri, arbetsmarknad och löner ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,arbetsställen,arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa,inkomster,hushållens ekonomi
1972 Inkomster ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1972 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1972 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1972 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1972 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1972 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,allmänna val,jämförelser
1972 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1972 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1972 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1972 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1972 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1972 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1972 Stockholms län ststat_lanet Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,handel,utbildning,skatter,brott,offentliga finanser,karta
1972 Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner befolkning,folkmängd,bostäder,kommunikation,karta,jämförelser
1972 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1972 Undervisning och bildningsverksamhet ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur
1973 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1973 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1973 Banker och priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1973 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1973 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1973 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1973 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1973 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1973 Handel, sjöfart, kommunikationer mm ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter,kommunikation
1973 Industri, arbetsmarknad och löner ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,arbetsställen,arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa,inkomster,hushållens ekonomi
1973 Inkomster ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1973 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1973 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1973 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1973 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1973 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,allmänna val,jämförelser
1973 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1973 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1973 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1973 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1973 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1973 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1973 Stockholms län med Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,sjukvård,socialförsäkring,ekonomiskt bistånd,inkomster,skola,utbildning,skatter,offentliga finanser,allmänna val,karta
1973 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1973 Undervisning och bildningsverksamhet ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur
1974 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1974 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1974 Banker och priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1974 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1974 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1974 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1974 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1974 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1974 Handel, sjöfart, kommunikationer mm ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter,kommunikation
1974 Industri, arbetsmarknad och löner ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,arbetsställen,arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa,inkomster,hushållens ekonomi
1974 Inkomster ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1974 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1974 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1974 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1974 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1974 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,allmänna val,jämförelser
1974 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1974 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1974 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1974 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1974 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1974 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1974 Stockholms län med Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,sjukvård,socialförsäkring,ekonomiskt bistånd,inkomster,skola,utbildning,skatter,offentliga finanser,allmänna val,karta
1974 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1974 Undervisning och bildningsverksamhet ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur
1975 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1975 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1975 Banker och priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1975 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1975 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1975 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1975 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1975 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1975 Handel, sjöfart, kommunikationer mm ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter,kommunikation
1975 Industri, arbetsmarknad och löner ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,arbetsställen,arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa,inkomster,hushållens ekonomi
1975 Inkomster ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1975 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1975 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1975 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1975 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1975 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande,allmänna val,jämförelser
1975 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1975 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1975 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1975 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1975 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1975 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1975 Stockholms län med Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,sjukvård,socialförsäkring,ekonomiskt bistånd,inkomster,skola,skatter,offentliga finanser,allmänna val,karta
1975 Storstadsjämförelser ststat_storstad Ladda ner jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,arbetslösa,bostäder,byggnadsverksamhet,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,inkomster,skatter,allmänna val,klimat
1975 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1975 Undervisning, kultur och fritid ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,fritid
1976 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1976 Areal, indelning och väderlek ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,klimat
1976 Banker och priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1976 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1976 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1976 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1976 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1976 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1976 Handel, sjöfart, kommunikationer mm ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter,kommunikation
1976 Industri, arbetsmarknad och löner ststat_industri Ladda ner näringsverksamhet,arbetsställen,handel,arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa,inkomster,hushållens ekonomi
1976 Inkomster ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi
1976 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1976 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1976 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1976 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1976 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,förvärvsarbetande,allmänna val,jämförelser
1976 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1976 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1976 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1976 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1976 Skatter ststat_skatter Ladda ner skatter,ekonomi,offentliga finanser
1976 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1976 Stockholms län med Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,socialförsäkring,ekonomiskt bistånd,inkomster,skola,skatter,offentliga finanser,allmänna val,karta
1976 Storstadsjämförelser ststat_storstad Ladda ner jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,arbetslösa,bostäder,byggnadsverksamhet,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,inkomster,skatter,allmänna val,klimat
1976 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1976 Undervisning, kultur och fritid ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,fritid
1977 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1977 Areal, indelning, väderlek m m ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,miljö,klimat
1977 Banker och priser ststat_banker Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1977 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1977 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1977 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1977 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1977 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1977 Handel och sjöfart ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter
1977 Inkomster och skatter ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,skatter
1977 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1977 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1977 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1977 Kommunikationer, vägtrafikolyckor, hotell m m ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1977 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1977 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,allmänna val,jämförelser
1977 Näringsliv, arbetsmarknad och löner ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,arbetsställen,handel,arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa,inkomster,hushållens ekonomi
1977 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1977 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1977 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1977 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1977 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1977 Stockholms län med Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,socialförsäkring,ekonomiskt bistånd,inkomster,skola,skatter,offentliga finanser,allmänna val,karta
1977 Storstadsjämförelser ststat_storstad Ladda ner jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,arbetslösa,bostäder,byggnadsverksamhet,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,inkomster,skatter,allmänna val,klimat
1977 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1977 Undervisning, kultur och fritid ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,fritid
1978 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1978 Areal, indelning, väderlek m m ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,miljö,klimat
1978 Banker och priser ststat_banker Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1978 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1978 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1978 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1978 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1978 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1978 Handel och sjöfart ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter
1978 Inkomster och skatter ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,skatter
1978 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1978 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1978 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1978 Kommunikationer, vägtrafikolyckor, hotell m m ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1978 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1978 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,allmänna val,jämförelser
1978 Näringsliv, arbetsmarknad och löner ststat_naring Ladda ner näringsverksamhet,arbetsställen,handel,arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa,inkomster,hushållens ekonomi
1978 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1978 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1978 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1978 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1978 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg
1978 Stockholms län med Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,socialförsäkring,ekonomiskt bistånd,inkomster,skola,skatter,offentliga finanser,allmänna val,social omsorg,karta
1978 Storstadsjämförelser ststat_storstad Ladda ner jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,arbetslösa,bostäder,byggnadsverksamhet,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,inkomster,skatter,allmänna val,klimat
1978 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1978 Undervisning, kultur och fritid ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,fritid
1979 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1979 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa
1979 Areal, indelning, väderlek m m ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,miljö,klimat
1979 Banker och priser ststat_priser Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1979 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1979 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1979 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1979 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1979 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1979 Handel och sjöfart ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter
1979 Inkomster och skatter ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,skatter
1979 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1979 Karta ststat_karta Ladda ner karta,folkmängd,församlingar,stadens indelning
1979 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1979 Kommunikationer, vägtrafikolyckor, hotell m m ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1979 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1979 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,allmänna val,jämförelser
1979 Näringsliv och energi ststat_naring Ladda ner energi,näringsverksamhet,arbetsställen,handel,inkomster
1979 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1979 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1979 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1979 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1979 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,stadens indelning
1979 Stockholms län med Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,socialförsäkring,ekonomiskt bistånd,inkomster,skola,utbildning,skatter,offentliga finanser,allmänna val,social omsorg,karta
1979 Storstadsjämförelser ststat_storstad Ladda ner jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,arbetslösa,bostäder,byggnadsverksamhet,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,inkomster,skatter,allmänna val,klimat
1979 Större karta ststat_storkarta Ladda ner karta,stadens indelning,stadsdelar,församlingar
1979 Undervisning, kultur och fritid ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,fritid
1980 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1980 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa
1980 Areal och indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,valkretsar,karta
1980 Banker och priser ststat_banker Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1980 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1980 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi
1980 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1980 Energi och näringsliv ststat_energi Ladda ner energi,näringsverksamhet,arbetsställen,handel,inkomster
1980 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1980 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1980 Handel och sjöfart ststat_handel Ladda ner handel,sjöfart,transporter
1980 Inkomster och skatter ststat_inkomst Ladda ner inkomster,hushållens ekonomi,skatter
1980 Innehållsförteckning ststat_innehall Ladda ner innehållsförteckning
1980 Kommunens verk ststat_stadensverk Ladda ner energi,miljö,areal,fastigheter,transporter,priser
1980 Kommunikationer, vägtrafikolyckor, hotell m m ststat_kommunikation Ladda ner kommunikation,transporter
1980 Källförteckning ststat_kaellor Ladda ner källförteckning
1980 Nordiska översikter ststat_norden Ladda ner norden,jämförelser,befolkning,areal,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,allmänna val,jämförelser
1980 Publikationsförteckning ststat_publikationer Ladda ner publikationsförteckning
1980 Rättsväsen ststat_polis Ladda ner rättsväsende,brott
1980 Sakregister ststat_sakregister Ladda ner register
1980 Sifferguide ststat_sifferguide Ladda ner sifferguide
1980 Socialförsäkring och socialvård ststat_socialomsorg Ladda ner socialförsäkring,social omsorg,äldreomsorg,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,stadens indelning
1980 Stockholms län med Stor-Stockholm ststat_storstockholm Ladda ner jämförelser,areal,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,bostäder,byggnadsverksamhet,kommunikation,transporter,sjöfart,arbetsmarknad,arbetslösa,förvärvsarbetande,arbetsställen,socialförsäkring,ekonomiskt bistånd,inkomster,skola,skatter,offentliga finanser,allmänna val,social omsorg,karta
1980 Storstadsjämförelser ststat_storstad Ladda ner jämförelser,befolkning,folkmängd,födda,döda,flyttningar,förvärvsarbetande,arbetslösa,bostäder,byggnadsverksamhet,ekonomiskt bistånd,barnomsorg,inkomster,skatter,allmänna val,klimat
1980 Undervisning, kultur och fritid ststat_undervisning Ladda ner skola,utbildning,kultur,fritid
1980 Väderlek m m ststat_klimat Ladda ner miljö,klimat
1981 Allmänna val ststat_val Ladda ner allmänna val,valkretsar
1981 Arbetsmarknad och löner ststat_arbetsmarknad Ladda ner arbetsmarknad,förvärvsarbetande,arbetslösa
1981 Areal och indelning ststat_indelning Ladda ner stadens indelning,stadsdelar,folkmängd,areal,församlingar,valkretsar,karta
1981 Banker och priser ststat_banker Ladda ner priser,hushållens ekonomi,ekonomi
1981 Befolkning ststat_befolkning Ladda ner befolkning,folkmängd,förvärvsarbetande
1981 Bostäder och hushåll ststat_bostad Ladda ner befolkning,bostäder,hushållens ekonomi,energi
1981 Byggnadsverksamhet ststat_byggnadsverksamhet Ladda ner byggnadsverksamhet,bostäder
1981 Energi och näringsliv ststat_energi Ladda ner energi,näringsverksamhet,arbetsställen,handel,inkomster
1981 Finanser ststat_finans Ladda ner ekonomi,offentliga finanser,församlingar
1981 Folkmängdens förändringar ststat_folkmangd Ladda ner befolkning,folkmängd,födda,döda,fruktsamhet,flyttningar
1981 Handel och sjöfart ststat_handel Ladda ner