Öppna data

Data och filer

Här kan man se ett urval av det data som är tillgängligt utan att först begära en API nyckel.

Välj vilken tjänst du vill lista:

Rubrik Hela Stockholms län Stockholms län klippt kommunvis
Tätortskartan Stockholms län (ESRI personlig geodatabas version 10.2) Ladda ner
Tätortskartan Stockholms län (ESRI shape) Ladda ner Ladda ner
Tätortskartan Stockholms län (MapInfo TAB) Ladda ner Ladda ner
Tätortskartan Stockholms län - (ESRI Mxd-filer version 10.0) Ladda ner
Tätortskartan Stockholms län - del av länet (Adobe pdf) Ladda ner